Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Hội nghị Nhà Chung cư Lô K – Chung cư Bàu Cát 2 (Bầu Ban quản trị Lô K nhiệm kỳ 2024 – 2027)
>
>
>
Hội nghị Nhà Chung cư Lô K – Chung cư Bàu Cát 2 (Bầu Ban quản trị Lô K nhiệm kỳ 2024 – 2027)

Hội nghị Nhà Chung cư Lô K – Chung cư Bàu Cát 2 (Bầu Ban quản trị Lô K nhiệm kỳ 2024 – 2027)

Ban Quản trị lô K, chung cư Bàu Cát 2 đã có Văn bản số 04/BC-BQT-2023 đề ngày 06 tháng 12 năm 2023 gửi Ủy ban nhân dân Phường 10 về việc báo cáo kết quả Hội nghị Nhà chung cư lô K, Bàu Cát 2, có nội dung: “…có 25 hộ tham dự trong tổng số 110 hộ cư dân, tỷ lệ 22,73% là không đủ điều kiện để Hội nghị Nhà chung cư tiếp tục tiến hành và tuyên bố giải tán”. Ban Quản trị Lô K đề nghị Ủy ban nhân dân Phường 10 tổ chức Hội nghị Nhà chung cư bất thường, bầu Ban Quản trị Lô K nhiệm kỳ 2024-2027.

Tối ngày 16 tháng 01 năm 2024, Ủy ban nhân dân Phường 10 tổ chức Hội nghị nhà chung cư bất thường để bầu Ban Quản trị Lô K, chung cư Bàu Cát 2 nhiệm kỳ 2024-2027, nhằm đại diện cho các chủ sở hữu nhà chung cư, đảm bảo quyền lợi của các chủ sở hữu nhà chung cư và quản lý vận hành nhà chung cư ngày càng tốt hơn. Kết quả có 03 ứng cử viên trúng cử Ban Quản trị lô K, nhiệm kỳ 2024-2027 gồm:

01. Ông Đào Mạnh Hùng 4.20

02. Bà Nguyễn Kim Tuyền L.08

03. Bà Cao Thị Ngân 4.17

Hình ảnh Hội nghị:

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart