Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

TIN MỚI

BẢN TIN PHƯỜNG

SỰ KIỆN

AN NINH TRẬT TỰ

TUYÊN TRUYỀN - PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục
Hộ tịch 17/08/2020
Hộ tịch, Khai tử - xóa thường trú (QT-23) 17/08/2020
Hộ tịch, Khai tử - xóa thường trú (QT-23) 17/08/2020
Hộ tịch, Khai tử - xóa thường trú (QT-23) 17/08/2020
Hộ tịch, Quy trình khai sinh - bảo hiểm (QT-22) 17/08/2020
Hộ tịch, Quy trình khai sinh - bảo hiểm (QT-22) 17/08/2020
Hộ tịch, Quy trình khai sinh - bảo hiểm (QT-22) 17/08/2020
Hộ tịch, Quy trình Khai sinh - Bảo hiểm - Thường trú (QT-21) 17/08/2020
Hộ tịch, Quy trình Khai sinh - Bảo hiểm - Thường trú (QT-21) 17/08/2020
Hộ tịch, Quy trình Khai sinh - Bảo hiểm - Thường trú (QT-21) 17/08/2020
Hộ tịch, Quy trình cấp bản sao trích lục hộ tịch (QT-20) 17/08/2020
Hộ tịch, Quy trình Khai sinh - Bảo hiểm - Thường trú (QT-21) 17/08/2020
Hộ tịch, Quy trình cấp bản sao trích lục hộ tịch (QT-20) 17/08/2020
Đăng ký giám hộ (QT-19), Hộ tịch 14/08/2020
Đăng ký giám hộ (QT-19), Hộ tịch 14/08/2020
Hộ tịch, Quy trình đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha me con (QT-18) 14/08/2020
Hộ tịch, Quy trình đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha me con (QT-18) 14/08/2020
Hộ tịch, Quy trình đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha me con (QT-18) 14/08/2020
Hộ tịch, Quy trình khai nhận cha me con (QT-17) 17/08/2020
Hộ tịch, Quy trình khai nhận cha me con (QT-17) 17/08/2020
Hộ tịch, Quy trình đăng ký khai sinh (QT-16) 13/08/2020
Hộ tịch, Quy trình đăng ký khai sinh (QT-16) 13/08/2020
Hộ tịch, Quy trình đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ (QT-15) 13/08/2020
Hộ tịch, Quy trình đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ (QT-15) 13/08/2020
Hộ tịch, Quy trình đăng ký lại khai tử (QT-14) 13/08/2020
Hộ tịch, Quy trình đăng ký lại khai tử (QT-14) 13/08/2020
Hộ tịch, Quy trình đăng ký lại kết hôn (QT-13) 13/08/2020
Hộ tịch, Quy trình đăng ký lại kết hôn (QT-13) 13/08/2020
Hộ tịch, Quy trình đăng ký khai sinh đã có hồ sơ (QT-12) 13/08/2020
Hộ tịch, Quy trình đăng ký khai sinh đã có hồ sơ (QT-12) 13/08/2020
Hộ tịch, Quy trình đăng ký lại khai sinh (QT-11) 13/08/2020
Hộ tịch, Quy trình đăng ký lại khai sinh (QT-11) 13/08/2020
Hộ tịch, Quy trình cấp giấy xác nhận hôn nhân (QT-10) 13/08/2020
Hộ tịch, Quy trình cấp giấy xác nhận hôn nhân (QT-10) 13/08/2020
Hộ tịch, Quy trình thay đổi cải chính bổ sung hộ tịch (QT-09) 13/08/2020
Hộ tịch, Quy trình thay đổi cải chính bổ sung hộ tịch (QT-09) 13/08/2020
Hộ tịch, Quy tình chấm dứt giám hộ (QT-08) 13/08/2020
Hộ tịch, Quy tình chấm dứt giám hộ (QT-08) 13/08/2020
Hộ tịch, Quy trình đăng ký khai tử lưu động (QT-07) 13/08/2020
Hộ tịch, Quy trình đăng ký khai tử lưu động (QT-07) 13/08/2020
Hộ tịch, Quy trình đăng ký kết hôn lưu động (QT-06) 13/08/2020
Hộ tịch, Quy trình đăng ký kết hôn lưu động (QT-06) 13/08/2020
Hộ tịch, Quy trình đăng ký khai sinh lưu động (QT-05) 13/08/2020
Hộ tịch, Quy trình đăng ký khai sinh lưu động (QT-05) 13/08/2020
Hộ tịch, Quy trình đăng ký khai tử (QT-04) 13/08/2020
Hộ tịch, Quy trình đăng ký khai tử (QT-04) 13/08/2020
Hộ tịch, Quy trình đăng ký kết hôn (QT-03) 13/08/2020
Hộ tịch, Quy trình đăng ký kết hôn (QT-03) 13/08/2020
Hộ tịch, Quy trình đăng ký lại việc nuôi con nuôi (QT-02) 13/08/2020
Hộ tịch, Quy trình đăng ký lại việc nuôi con nuôi (QT-02) 13/08/2020
Hộ tịch, Quy trình đăng ký nuôi con (QT-01) 13/08/2020
Hộ tịch, Quy trình đăng ký nuôi con (QT-01) 13/08/2020
Hộ tịch, Quy trình đăng ký nuôi con (QT-01) 13/08/2020

  VỆ SINH ATTP VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

  HỌC TẬP LÀM THEO CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

  LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

  CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

  LƯỢT XEM TRANG

  10tanbinh.gov.vn/wp-content/plugins/wps-visitor-counter/styles/image/Allstar/0.gif' alt='0'>20tanbinh.gov.vn/wp-content/plugins/wps-visitor-counter/styles/image/Allstar/0.gif' alt='0'>0tanbinh.gov.vn/wp-content/plugins/wps-visitor-counter/styles/image/Allstar/0.gif' alt='0'>6
  Lượt xem hôm nay : 127
  Tổng số lượt xem : 196972
  Đang online : 0

  Start typing and press Enter to search

  Shopping Cart