Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Giữ gìn nét đẹp văn hóa ứng xử trong gia đình
>
>
>
Giữ gìn nét đẹp văn hóa ứng xử trong gia đình

Giữ gìn nét đẹp văn hóa ứng xử trong gia đình

Gia đình là tế bào của xã hội. Dù xã hội phong kiến hay xã hội hiện đại, ở phương Đông hay phương Tây, dù có quan điểm khác nhau về mô hình, lối sống, phong cách sống thì những giá trị cốt lõi, toàn cầu, nhân bản của gia đình là chữ “hiếu”, “nghĩa”, “tình” vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Đó cũng chính là điểm tựa để mỗi cá nhân tự soi và điều chỉnh nhận thức, hành vi, thái độ, góp phần gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa ứng xử trong gia đình.
Cũng chính vì coi trọng nền tảng giáo dục, nhất là ứng xử phải xuất phát trước tiên từ mỗi gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Gia đình đã xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình (Quyết định số 4843/QĐ-BVHTTDL ngày 8/12/2017) nhằm góp phần xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Qua đó, góp phần củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội; nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình hướng tới sự ổn định, văn minh cho toàn xã hội.

Trong Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, tiêu chí tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ được áp dụng chung cho các thành viên trong gia đình. Các tiêu chí cụ thể, bao gồm: Tiêu chí ứng xử vợ chồng (chung thủy, nghĩa tình); tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu (gương mẫu, yêu thương); tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà (hiếu thảo, lễ phép); tiêu chí ứng xử của anh, chị, em (hòa thuận, chia sẻ).

Nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 10 xin giới thiệu sản phẩm tham gia hội thi “Nét đẹp ứng xử trong gia đình” năm 2021 do Quận Hội tổ chức.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart