Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ DÂN SỐ NHÂN KỶ NIỆM 62 NĂM NGÀY DÂN SỐ VIỆT NAM (26/12)
>
>
>
HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ DÂN SỐ NHÂN KỶ NIỆM 62 NĂM NGÀY DÂN SỐ VIỆT NAM (26/12)

HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ DÂN SỐ NHÂN KỶ NIỆM 62 NĂM NGÀY DÂN SỐ VIỆT NAM (26/12)

Công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình đã được Đảng và Nhà nước ta quan tâm từ những năm đầu của thập kỷ 60, với việc ban hành Quyết định số 216/QĐ-CP 26/12/1961 của Hội đồng chính phủ về việc sinh đẻ có hướng dẫn. Quyết định đã nêu rõ mục tiêu của việc hướng dẫn sinh đẻ vì sức khỏe của người mẹ, vì hạnh phúc và hòa thuận gia đình, để cho việc nuôi dạy con được chu đáo. Đây là mốc quan trọng để Chính phủ ban hành Quyết định số 326/QĐ-TTG ngày 19/5/1997 lấy ngày 26/12 hàng năm là Ngày Dân số Việt Nam.

Với mục đích nhằm tăng cường các hoạt động truyền thông về dân số theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 và các Chương trình, kế hoạch đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với tính chất, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể; động viên được tinh thần tích cực tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành cũng như các cơ quan phối hợp; sự hưởng ứng tích cực của người dân; tổ chức thực hiện tiết kiệm, lồng ghép hiệu quả với các hoạt động truyền thông khác.

Thực hiện Chiến lược Dân số – Kế hoạch hóa gia đình từ năm 2021- 2025, Dân số Phường 10 đã tập trung việc thực hiện triển khai các đề án, mô hình mới tại địa phương, nhất là việc tuyên truyền phổ biến trong nhân dân, hậu quả của việc mất cân bằng giới tính khi sinh, sàng lọc trước và sơ sinh để phát hiện và điều trị các bệnh lý di truyền cho thai nhi. Tuyên truyền hậu quả của việc tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, tuyên truyền, tư vấn cho thanh niên về kỹ năng, kiến thức về tình yêu, sức khỏe sinh sản.

Kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm nay, trong bối cảnh công tác Dân số của Phường và cả nước đang ở mức sinh thấp, tập trung tuyên truyền nội dung chuyển hướng chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, tập trung mọi nỗ lực giải quyết tình trạng mức sinh thấp với khẩu hiệu “Mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc”, vận động hạn chế kết hôn muộn, hạn chế sinh con muộn, không sinh ít con và lợi ích của việc sinh đủ hai con; các yếu tố bất lợi của việc kết hôn, sinh con quá muộn, sinh ít con đối với sự phát triển kinh tế – xã hội… nhằm tác động đến nhận thức của người dân, góp phần điều chỉnh, ứng phó với mức sinh hiện đang giảm sâu của phường.

Nỗ lực giải quyết tình trạng mức sinh thấp, phấn đấu thực hiện việc điều chỉnh tăng mức sinh nhằm góp phần thực hiện thành công chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của phường.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart