Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Lễ khởi công nâng cấp, sữa chữa hẻm 37 Bùi Thế Mỹ
>
>
>
Lễ khởi công nâng cấp, sữa chữa hẻm 37 Bùi Thế Mỹ

Lễ khởi công nâng cấp, sữa chữa hẻm 37 Bùi Thế Mỹ

Sáng ngày 28 tháng 12 năm 2023, Ủy ban nhân dân Phường 10 phối hợp Ban Điều hành Khu phố 7 và đơn vị thi công tổ chức Lễ khởi công nâng cấp, sửa chữa hẻm 37 Bùi Thế Mỹ, Khu phố 7 theo Giấy phép thi công số 157/GPTC ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về thi công công trình Sửa chữa nâng cấp hẻm 37 Bùi Thế Mỹ.

Công trình Sửa chữa, nâng cấp hẻm 37 Bùi Thế Mỹ, Khu phố được Ủy ban nhân dân quận Tân Bình phê duyệt tại Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2023 về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp hẻm 37 Bùi Thế Mỹ (từ đường Bùi Thế Mỹ đến hẻm 23 Bùi Thế Mỹ), tổng mức đầu tư xây dựng là 528.778.848 đồng theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm, trong đó: dự toán chi của quận là 475.900.963 đồng (tỷ lệ 90%), huy động trong Nhân dân là 52.877.884 đồng (tỷ lệ 10%).

– Nhà thầu lập báo cáo khảo sát xây dựng và Báo cáo kinh tế – kỹ thuật: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Phát triển Trần Nguyễn.

– Đơn vị thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng: Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Trường Phú.

– Đơn vị thi công: Công ty TNHH xây dựng hạ tầng giao thông Phước Anh.

– Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH MTV xây dựng dịch vụ thương mại Ngọc Vân.

Thời gian khởi công và hoàn thành (dự kiến):

– Khởi công: ngày 28/12/2023.

– Hoàn thành: ngày 05/02/2024.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart