Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
PHƯỜNG 10 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2024
>
>
>
PHƯỜNG 10 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2024

PHƯỜNG 10 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2024

Nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ công nhân viên phường trong việc đóng góp xây dựng hoạt động cơ quan trong sạch vững mạnh, phát huy có hiệu quả những điển hình xuất sắc trong công nhân viên chức lao động, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước.

Được sự thống nhất của Đảng ủy, ngày 29/12/2023 Ủy ban nhân dân phường phối hợp Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở Phường 10 tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2024. Tham dự Hội nghị có Đ/c Bùi Thị Mai Quyên, Bí thư Đảng ủy phường; Đ/c Trần Tấn Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; Đ/c Thái Quốc Bảo, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở cơ quan Phường 10 cùng toàn thể 35 cán bộ, công nhân viên phường.

Cán bộ, công nhân viên phường thực hiện lễ chào cờ

Hội nghị đã được nghe Chủ tịch ủy ban nhân dân phường thông qua các dự thảo: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan UBND phường năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; báo cáo quyết toán kinh phí năm 2023; Quy chế chi tiêu Nội bộ năm 2024;Nội quy cơ quan năm 2024; Kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024; kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024; Quy chế làm việc Ủy ban nhân dân phường năm 2024; Quy chế phân công trách nhiệm đối với CBCNV năm 2024; Quy chế văn hóa công sở năm 2024; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức năm 2024; Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công năm 2024; Quy chế thi đua khen thưởng năm 2024.

Đ/c Trần Tấn Trung – Chủ tịch UBND phường thông qua các dự thảo

Tại hội nghị Chủ tịch Công đoàn cơ sở ông Thái Quốc Bảo đã thông qua các dự thảo: Báo cáo tổng kết hoạt công đoàn năm 2023 phương hướng hoạt động năm 2024; Quy chế Chi tiêu nội bộ Quy chế chi tiêu nội bộ của Công đoàn cơ sở năm 2024; Quy chế khen thưởng của Công đoàn cơ sở phường năm 2024.

Đ/c Thái Quốc Bảo – Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Phường 10 (bên phải)

Hội nghị đã nhận được 06 lượt phát biểu ý kiến, kết luận hội nghị, Chủ tịch ủy ban nhân dân phường đã tổng hợp, trả lời các ý kiến đóng góp và tiến hành biểu quyết, xin ý kiến biểu quyết thông qua các dự thảo tại hội nghị.

 

Đ/c Bùi Thị Mai Quyên – Bí thư Đảng ủy phường đóng góp ý kiến trong Hội nghị

Cũng tại hội nghị, nhằm khích lệ động viên cán bộ công nhân viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công đoàn năm 2023, Ban chấp hành Công đoàn đã trao khen thưởng cho 07 cá nhân có thành tích xuất sắc và tổ chức phát động đăng ký thi đua thực hiện văn hóa công sở “Cán bộ, công nhân viên nói không với tiêu cực, phòng chống tham nhũng, lãng phí” năm 2024.

Đ/c Bùi Thị Mai Quyên – Bí thư Đảng ủy phường đăng ký thi đua thực hiện văn hóa công sở “Cán bộ, công nhân viên nói không với tiêu cực, phòng chống tham nhũng, lãng phí” năm 2024.

 

Đ/c Trần Tấn Trung – Chủ tịch UBND phường đăng ký thi đua thực hiện văn hóa công sở “Cán bộ, công nhân viên nói không với tiêu cực, phòng chống tham nhũng, lãng phí” năm 2024.

 

Hội nghị cán bộ, công chức là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh và qua đó vận động để đoàn viên công đoàn phát huy bản chất, truyền thống, không ngừng nâng cao trình độ, ra sức khắc phục khó khăn, nỗ lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cơ quan và chỉ đạo của công đoàn cấp trên trong năm 2024.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart