Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾP NHẬN Ý KIẾN PHẢN ÁNH, GÓP Ý CỦA CỬ TRI THÔNG QUA CỔNG THÔNG TIN 1022
>
>
>
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾP NHẬN Ý KIẾN PHẢN ÁNH, GÓP Ý CỦA CỬ TRI THÔNG QUA CỔNG THÔNG TIN 1022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾP NHẬN Ý KIẾN PHẢN ÁNH, GÓP Ý CỦA CỬ TRI THÔNG QUA CỔNG THÔNG TIN 1022

Nhằm thực hiện trách nhiệm gắn bó với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, góp ý, hiến kế của cử tri; đồng thời để tăng cường các giải pháp tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, kịp thời xử lý những vấn đề khó khăn, bức xúc của cử tri và Nhân dân trên địa bàn thành phố, góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố ngày một tốt hơn; Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố khóa X triển khai kênh tiếp nhận thông tin phản ánh của cử tri qua tổng đài 1022 kể từ 0 giờ ngày 16 tháng 7 năm 2021.
Cử tri trực tiếp gọi điện thoại đến tổng đài 1022 nhấn phím 1 để thông tin nội dung của mình cần phản ánh, kiến nghị đến Hội đồng nhân dân thành phố. Các thông tin của cử tri sẽ được bảo mật theo quy định. Đối với nội dung của cử tri phản ánh, kiến nghị sẽ được Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tiếp nhận, chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và phản hồi trong thời gian sớm nhất.
Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố sẽ trực tiếp giám sát và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc 16 quận, Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức, 5 huyện cùng giám sát các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart