Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023
>
>
>
Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023

Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội trong việc sử dụng hiệu quả năng lượng, bảo vệ môi trường và góp phần thực hiện kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu, UBND Phường 10 thông tin, tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị và Nhân dân hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất trong thời gian từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 2023 .

Giờ Trái đất là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế và Bảo tồn thiên nhiên với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Đây là một sự kiện quốc tế thường niên được tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh tắt các thiết bị điện nhưng không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong 01 giờ từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 (giờ địa phương) ngày Thứ Bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm và tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhằm đối phó với tác động của quá trình biến đổi khí hậu trong suốt thời gian tiếp theo.

Năm 2023, sự kiện tắt đèn trong vòng 01 giờ hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30, Thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023. TP Hồ Chí Minh tiếp tục tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội và góp phần vào nỗ lực chung của thế giới trong vấn đề tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart