Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
INFOGRAPHIC TRÍCH DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ ÁN SỐ 06-ĐA/TU NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA THÀNH ỦY
>
>
>
INFOGRAPHIC TRÍCH DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ ÁN SỐ 06-ĐA/TU NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA THÀNH ỦY

INFOGRAPHIC TRÍCH DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ ÁN SỐ 06-ĐA/TU NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA THÀNH ỦY

ĐỀ ÁN SỐ 06-ĐA/TU NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA THÀNH ỦY VỀ “NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ NHÂN DÂN GIÁM SÁT TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2021 – 2030”

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart