Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Phường 10 quận Tân Bình tổ chức bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020 – 2025
>
>
>
Phường 10 quận Tân Bình tổ chức bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020 – 2025

Phường 10 quận Tân Bình tổ chức bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 về hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố của Bộ Nội vụ; Thông tư 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 về hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố của Bộ Nội vụ; Quyết định 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 1497/UBND-NV ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc sắp xêp khu phố – ấp và bầu cử nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của UBND Phường 10 về việc bầu Trưởng khu phố và công nhận Phó Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 trên địa bàn Phường 10.

Sáng ngày 17/01/2021 các khu phố trên địa bàn phường đồng loạt tổ chức bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Riêng Khu phố 5 tổ chức bầu cử trưởng khu phố sáng ngày 10/01/2021). Để chuẩn bị cho công tác bầu cử, UBND phường phối hợp MTTQ phường đã chỉ đạo, hướng dẫn Ban công tác mặt trận các khu dân cư tiến hành hội nghị cử tri, phổ biến quy chế bầu cử cho toàn thể nhân dân, đồng thời thông báo địa điểm bầu cử tại trụ sở khu phố để người dân thuận tiện trong việc tham gia bỏ phiếu. Việc tham gia bầu cử chức danh trưởng khu phố được tiến hành theo hình thức mỗi hộ gia đình đại diện 1 người tham gia bỏ phiếu bầu. Qua quá trình hiệp thương 7/7 khu phố đã giới thiệu được những ứng cử viên tham gia ứng cử chức danh trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020 -2025, các ứng cử viên đều đảm bảo về trình độ và năng lực.

Công tác bầu trưởng khu phố được triển khai thực hiện đúng quy trình và luật định; các đơn vị bầu cử đều tổ chức tốt công tác bầu cử, thực hiện đúng quy trình, thủ tục, dân chủ, an toàn và tiết kiệm.

Người viết: Phạm Thanh Phương

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart