Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Phường 10 quận Tân Bình tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2020); tổng kết tuần lễ cao điểm “Vì dân phục vụ” và tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2020
>
>
>
Phường 10 quận Tân Bình tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2020); tổng kết tuần lễ cao điểm “Vì dân phục vụ” và tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2020

Phường 10 quận Tân Bình tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2020); tổng kết tuần lễ cao điểm “Vì dân phục vụ” và tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2020

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2020), sáng ngày 09/10/2020 Đảng ủy Phường 10 đã tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống ngày công tác Dân vận của Đảng, tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2020 và tổng kết tuần lễ cao điểm “Vì dân phục vụ” lần 3 năm 2020. Đến tham dự hội nghị, có các đồng chí: Tôn Nữ Hồng Châu, Quận ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Trần Đức Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Đảng ủy phường; Bùi Thị Hằng, Chủ tịch HĐND phường; Nguyễn Lê Hoàng Thân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; Lại Văn Tịnh, Phó Chủ tịch HĐND phường; Lê Đức Nghĩa, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường; Huỳnh Thanh Hiếu, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường; các đồng chí Trưởng, phó các đoàn thể phường và toàn thể đảng viên Đảng bộ phường cùng tham dự.

Trong năm 2020, Phường 10 tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực.Các cấp ủy chi bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội phường đã tổ chức đăng ký một cách nghiêm túc, nội dung thi đua dân vận khéo phù hợp.Đã có 47 tập thể, 163 cá nhân đăng ký công trình “Dân vận khéo”. Tại hội nghị họp mặt, các đại biểu được xem Video Clip về kết quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” và tuần lễ “Vì dân phục vụ” lần 3 năm 2020.

Phát biểu ôn truyền thống 90 năm công tác Dân vận của Đảng, đồng chí Nguyễn Lê Hoàng Thân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực và những kết quả đạt được của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận tại địa phương trong thời gian qua và các gương điển hình dân vận khéo, đồng thời đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng hơn nữa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận và tư tưởng “Dân vận khéo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với chăm lo đời sống Nhân dân; đẩy mạnh nhân rộng các điển hình và tạo sự lan tỏa của phong trào; thực hiện tốt khẩu hiệu “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong công tác vận động Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết để phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Tôn Nữ Hồng Châu, Quận ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của phường thời gian qua và các gương điển hình “Dân vận khéo”, đồng thời yêu cầu công tác dân vận trong thời gian tới cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện tốt tác phong của người cán bộ làm công tác Dân vận là phải “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội, quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Dịp này, Đảng ủy phường đã tuyên dương 23 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020 trên địa bàn phường.

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart