Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
PHƯỜNG 10 QUẬN TÂN BÌNH TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI QUY CHẾ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ; HỌP MẶT KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930 – 15/10/2023); TUYÊN DƯƠNG GƯƠNG ĐIỂN HÌNH “DÂN VẬN KHÉO” NĂM 2023.
>
>
>
PHƯỜNG 10 QUẬN TÂN BÌNH TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI QUY CHẾ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ; HỌP MẶT KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930 – 15/10/2023); TUYÊN DƯƠNG GƯƠNG ĐIỂN HÌNH “DÂN VẬN KHÉO” NĂM 2023.

PHƯỜNG 10 QUẬN TÂN BÌNH TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI QUY CHẾ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ; HỌP MẶT KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930 – 15/10/2023); TUYÊN DƯƠNG GƯƠNG ĐIỂN HÌNH “DÂN VẬN KHÉO” NĂM 2023.

Ngày 10/10/2023, Đảng ủy Phường 10 tổ chức quán triệt, triển khai quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị kết hợp Họp mặt ôn lại 93 năm ngày truyền thống ngày công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2023), tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2023. Đến tham dự hội nghị, có các đồng chí: Phạm Thị Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Bùi Thị Mai Quyên, Bí thư Đảng ủy phường; Lê Đức Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Trần Tấn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; Huỳnh Thanh Hiếu, đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường; các đồng chí Trưởng, phó các tổ chức chính trị – xã hội, Hội quần chúng phường và toàn thể đảng viên Đảng bộ phường cùng tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Thị Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy quán triệt, triển khai quyết định số 23-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế công tác dân vân của hệ thống chính trị và Quyết định 784-QĐ/TU của Thành ủy TP.HCM về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị TP.HCM và Quyết định 1253-QĐ/QU của Quận ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn quận Tân Bình.

Trong năm 2023, Phường 10 tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực. Các cấp ủy chi bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội phường đã tổ chức đăng ký một cách nghiêm túc, nội dung thi đua dân vận khéo phù hợp. Đã có 32 tập thể, 77 cá nhân đăng ký công trình “Dân vận khéo” cấp phường, 10 công trình đăng ký “Dân vận khéo” cấp quận. Phát biểu ôn truyền thống 93 năm công tác Dân vận của Đảng và kết quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đồng chí Lê Đức Nghĩa, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực và những kết quả đạt được của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận tại địa phương trong thời gian qua và chúc mừng các gương điển hình dân vận khéo, đồng thời đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, Hội quần chúng phường cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng hơn nữa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận và tư tưởng “Dân vận khéo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận của hệ thống chính trị nhất là công tác dân vận chính quyền, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với chăm lo đời sống Nhân dân; đẩy mạnh nhân rộng các điển hình và tạo sự lan tỏa của phong trào; thực hiện có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong công tác vận động Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết để phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

Dịp này, UBND phường đã tuyên dương khen thưởng 14 tập thể và 12 cá nhân là gương điển hình “Dân vận khéo” cấp phường; đồng thời Đảng ủy phường đã giới thiệu, đề xuất Ban Dân vận Quận ủy đề nghị UBND quận tuyên dương khen thưởng 03 tập thể điển hình “Dân vận khéo” cấp quận năm 2023.

Một số hình ảnh tại hội nghị

đồng chí Phạm Thị Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy quán triệt, triển khai Quy chế công tác dân vân của hệ thống chính trị

đồng chí Lê Đức Nghĩa, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường phát biểu ôn truyền thống 93 năm công tác Dân vận của Đảng và kết quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023

đồng chí Phạm Thị Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy trao tuyên dương khen thưởng cho tập thể điển hình Dân vận khéo

đồng chí Bùi Thị Mai Quyên, Bí thư Đảng ủy trao tuyên dương khen thưởng cho tập thể điển hình Dân vận khéo

đồng chí Lê Đức Nghĩa, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy và đồng chí Trần Tấn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trao tuyên dương khen thưởng cho các cá nhân điển hình Dân vận khéo năm 2023

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart