Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Phường 10 tổ chức Đại hội Đại biểu hội khuyến học Phường 10 lần thứ v, nhiệm kỳ 2020 – 2025
>
>
>
Phường 10 tổ chức Đại hội Đại biểu hội khuyến học Phường 10 lần thứ v, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Phường 10 tổ chức Đại hội Đại biểu hội khuyến học Phường 10 lần thứ v, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 01/7/2020, Hội Khuyến học Phường 10 đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm tổng kết đánh giá công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự đại hội có ông Dương Tấn Thanh, Chủ tịch Hội khuyến học quận Tân Bình; ông Trần Đức Phương, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường cùng 100 đại biểu chính thức.

Hội Khuyến học Phường 10 hiện có 16 chi hội (07 chi hội khu phố, 06 chi hội trường học, 01 chi hội cơ quan UBND phường, 01 chi hội lực lượng dân quân, 01 chi hội Doanh nghiệp) với tổng số hội viên là 4.174 người (trong đó có 324 đảng viên) đạt tỷ lệ 14% so với dân số toàn phường.

Trong nhiệm kỳ qua, toàn phường có 7/7 khu phố đạt cộng đồng học tập; 01 chi hội cơ quan, 06 chi hội trường học đạt đơn vị học tập, có 4.305 gia đình đạt gia đình học tập; công tác xây dựng quỹ khuyến học và trao học bổng khuyến học, khuyến tài đạt kết quả cao trong từng năm với tổng số học bổng là 1.445 suất với số tiền trên 1,3 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội khuyến học phường đề ra mục tiêu là nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội khu phố, trường học, phối hợp với các đoàn thể phường tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; chỉ tiêu đề ra là phát triển hội viên đạt chỉ tiêu 15% so với tổng số dân của phường; 100% cán bộ Hội được tập huấn về kỹ năng hoạt động khuyến học khuyến tài.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Dương Tấn Thanh, Chủ tịch Hội khuyến học quận Tân Bình đã biểu dương những kết quả Hội Khuyến học phường đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bước vào nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Hội Khuyến học quận đề nghị, Hội Khuyến học phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi các văn bản của Chính phủ, thành phố, địa phương về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tiếp tục củng cố, xây dựng phát triển tổ chức hội và hội viên, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, hướng toàn bộ hoạt động khuyến học xuống đến các chi hội để đạt kết quả cao trong công tác khuyến học, khuyến tài…Phấn đấu cuối nhiệm kỳ đạt 90% hộ gia đình đạt Gia đình học tập…

Cùng phát biểu chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy phường Trần Đức Phương đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Hội Khuyến học phường cần tiếp tục làm tốt công tác tuyền truyền, thực hiện tốt công tác phát triển hội viên; quan tâm xây dựng mô hình phường học tập; chú trọng biểu dương, khen thưởng các gương cá nhân, tập thể, đơn vị làm tốt công tác khuyến học; xây dựng quỹ và phát triển quỹ khuyến học khuyến tài. Bí thư Đảng ủy phường cũng đề nghị cấp ủy các chi bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phường tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho Hội khuyến học phường hoạt động có hiệu quả, góp phần xây dựng xã hội học tập tại địa phương.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Khuyến học nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 thành viên và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội khuyến học quận Tân Bình gồm 5 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết. Ông Phạm Xuân Bảo được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học phường, ông Lê Văn Thanh là Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart