Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
PHƯỜNG 10 TỔ CHỨC HỘI THI TÌM HIỂU QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CÁC NỘI DUNG KHÁC
>
>
>
PHƯỜNG 10 TỔ CHỨC HỘI THI TÌM HIỂU QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CÁC NỘI DUNG KHÁC

PHƯỜNG 10 TỔ CHỨC HỘI THI TÌM HIỂU QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CÁC NỘI DUNG KHÁC

Sáng ngày 25/11/2023, tại trường Trung học cơ sở Trần Văn Quang, Ủy ban nhân dân Phường 10 quận Tân Bình phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội phường tổ chức hội thi tìm hiểu Quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; Sáng tạo sản phẩm tái chế vì môi trường năm 2023 (gọi tắt là Ngày hội). Về tham dự Ngày hội có sự hiện diện của các đồng chí: Lê Đức Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Trần Tấn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; Huỳnh Thanh Hiếu, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Ngô Trần Đình Khâm – Phó Chủ tịch UBND phường; đại diện các tổ chức chính trị – xã hội phường; cấp ủy, Ban điều hành 7 khu phố trên địa bàn phường, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đại diện cho các đội thi và hơn 200 lượt người đến tham dự.
Mục đích tổ chức ngày hội để dần thay đổi và hình thành thói quen thực hiện việc phân loại rác tại nguồn, tại mỗi hộ gia đình đều phải có túi đựng rác để phân loại rác vô cơ, rác hữu cơ, rác tái chế riêng biệt. Cùng đi đôi với việc nâng cao nhận thức là phải hướng dẫn cho người dân cách thức và phương tiện để phân loại rác một các đơn giản nhất (thùng rác, nơi đỗ rác…).
Truyền thông nâng cao được nhận thức của mọi tầng lớp Nhân dân về việc giữ gìn cảnh quan chung, không xả rác bừa bãi và đặc biệt là ý thức phân loại rác từ ngay chính trong mỗi căn nhà, mỗi cơ quan, đơn vị để rác thải là tài nguyên, được tái chế, tái sử dụng và tạo ra giá trị thay vì phải đốt bỏ hay chôn lấp. Hình thành và nhân rộng lối sống thân thiện với môi trường đến từng cá nhân trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng đô thị kiểu mẫu về phân loại rác tại nguồn hướng đến nền kinh tế tuần hoàn.
Tại Ngày hội, nhân dân đã được nghe đồng chí Ngô Trần Đình Khâm, Phó Chủ tịch UBND phường đã phát biểu khai mạc, và cũng đã được tuyên truyền về những nội dung như:
– Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
– Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường.
– Quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
Sau phần tuyên truyền tại Ngày hội, Phường 10 còn tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi trong phần hội như: Kios Đại đoàn kết tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân, sau đó đến với hội thi tìm hiểu Quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; sáng tạo sản phẩm tái chế vì môi trường năm 2023.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart