Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
TÀI LIỆU HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XIII
>
>
>
TÀI LIỆU HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XIII

TÀI LIỆU HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XIII

Nhằm phục vụ việc học tập, nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII của Đảng, Đảng ủy Phường 10 trân trọng giới thiệu đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân 02 cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành:
Quyển 1: Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Quyển 2: Tài liệu hỏi đáp các văn kiện Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Quét mã QR bên dưới để đọc và nghiên cứu

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart