Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
THÔNG BÁO: Kết quả Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị định 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Đề án 06
>
>
>
THÔNG BÁO: Kết quả Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị định 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Đề án 06

THÔNG BÁO: Kết quả Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị định 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Đề án 06

Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Phường 10 về Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị định 104 /2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và Quyết định 06 của Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06).

Zalo

Hội thi truyến đã diễn ra từ ngày 05 tháng 4 năm 2023 đến ngày 15 tháng 4 năm 2023, sau thời gian tổ chức chấm bài dự thi và tổng hợp kết quả điểm thi, Ủy ban nhân dân Phường 10 thông báo kết quả Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị định 104/2022/NĐ-CP và Đề án 06, cụ thể như sau:

1. Về kết quả hội thi :

– Tính đến ngày 15 tháng 4 năm 2023, Ban tổ chức đã nhận được 124 bài dự thi.

– Căn cứ kết quả chấm thi, Ban tổ chức Hội thi chọn ra các cá nhân và tập thể đạt giải như sau :

STT

Họ và tên

Đơn vị

Giải thưởng

Ghi chú

I. Giải cá nhân
1 Thái Anh Quốc Khu phố 6 Giải nhất
2 Phạm Thị Kim Loan Khu phố 2 Giải nhì
3 Lâm Văn Hiếu Khu phố 5 Giải nhì
4 Huỳnh Ngọc Phước Khu phố 5 Giải ba
5 Lê Thị Xuân Tuyết Khu phố 5 Giải ba
6 Phạm Văn Hiền Khu phố 5 Giải ba
II. Giải phong trào
1 Tập thể Trường tiểu học Phú Thọ Hòa

 

Zalo

2. Tổ chức khen thưởng Hội thi:

Ban Tổ chức sẽ thông báo thời gian trao giải cụ thể đến các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong Hội thi.

Ban Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12 /2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và Đề án 06” trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn phường đã tham gia hưởng ứng tích cực trong Hội thi.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart