Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Thông báo: ngưng tiếp nhận thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND quận Tân Bình
>
>
>
Thông báo: ngưng tiếp nhận thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND quận Tân Bình

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart