Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
THÔNG BÁO VỀ NIÊM YẾT DANH SÁCH CỬ TRI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 10
>
>
>
THÔNG BÁO VỀ NIÊM YẾT DANH SÁCH CỬ TRI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 10

THÔNG BÁO VỀ NIÊM YẾT DANH SÁCH CỬ TRI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 10

* Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.
* Kể từ ngày 13/4/2021, UBND phường tiến hành niêm yết công khai danh sách cử tri tại 22 Khu vực bỏ phiếu và tại trụ sở UBND phường.

Thời gian niêm yết như sau:

– Niêm yết tại 22 điểm là 30 ngày, từ 8 giờ 00 ngày 13/4/2021 đến 17 giờ 00 ngày 13/5/2021 kết thúc.

– Niêm yết tại UBND phường: từ 8 giờ 00 ngày 13/4/2021 đến 17 giờ 00 ngày 13/5/2021 kết thúc.

Rất mong quý cử tri sắp xếp đến địa điểm niêm yết kiểm tra, đối chiếu danh sách để tránh sai sót và đảm bảo tính chính xác trước khi in Thẻ cử tri để đi bầu cử theo quy định.
Trân trọng thông báo đến quý cử tri Phường 10.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart