Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Tiến tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2021-2026
>
>
>
Tiến tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2021-2026

Tiến tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Quốc hội khoá XIV, kỳ họp thứ 10 đã thông qua Nghị quyết số 133/2020/QH14 quyết nghị ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là ngày 23 tháng 5 năm 2021, sau đây là tóm tắt một số nội dung về bầu cử để nhân dân trên địa bàn cùng nắm.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart