Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
TOẠ ĐÀM THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG, LỄ HỘI VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN TẠI KHU DÂN CƯ
>
>
TOẠ ĐÀM THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG, LỄ HỘI VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN TẠI KHU DÂN CƯ

TOẠ ĐÀM THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG, LỄ HỘI VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN TẠI KHU DÂN CƯ

Sáng ngày 26/3/2021, Phòng Văn hóa và Thông tin quận Tân Bình phối hợp Công an quận, Ủy ban nhân dân Phường 10 tổ chức tọa đàm chuyên đề “thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và phòng, chống ô nhiễm tiếng ồn”. Đến tham dự có các đồng chí: Trần Thị Thanh Lý, Phó Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh; Huỳnh Văn Bé, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; Lê Thị Phương, Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận; Nguyễn Văn Trung, Phó trưởng Công an quận; Nguyễn Lê Hoàng Thân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường 10.
Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và phòng, chống ô nhiễm tiếng ồn trên địa bàn quận Tân Bình trong những năm qua đã được Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành đoàn thể phối hợp triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét, góp phần xây dựng và phát triển quận nhà, đời sống và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Bằng nhiều việc làm thiết thực,các cơ quan, đơn vị, 15 phường và khu dân cư luôn chú trọng đẩy mạnh, phối hợp thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và phòng, chống ô nhiễm tiếng ồn lồng ghép phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ đó, phong trào thi đua yêu nước ngày càng đi vào thực chất, xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, phường văn minh đô thị… đã xuất hiện nhiều gương điển hình, những cách làm hay góp phần nâng cao chất lượng phong trào và xây dựng môi trường văn hóa văn minh, lành mạnh.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua, vẫn còn có nơi chưa quan tâm thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Công tác phòng, chống ô nhiễm tiếng ồn vẫn còn bỏ ngỏ, thiếu sự tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật có liên quan. Đặc biệt, giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, báo chí cả nước và thành phố có loạt bài viết phản ánh về tác động tiêu cực của ô nhiễm tiếng ồn gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân và cộng đồng, ảnh hưởng đến văn minh đô thị.
Tại buổi tọa đàm, có 10 ý kiến chia sẻ, góp ý của các đại biểu đánh giá khách quan, sát với thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm và giới thiệu các giải pháp, mô hình hoạt động qua thực tế triển khai thực hiện của các cá nhân, tổ chức tiêu biểu, các ban ngành, đoàn thể thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và gắn với các biện pháp phòng, chống ô nhiễm tiếng ồn trên địa bàn quận Tân Bình. Những vấn đề còn băn khoăn, thắc mắc từ thực tế quá trình triển khai và tổ chức thực hiện tại cơ sở…
Qua đó, để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố, quận và các ý kiến góp ý trong buổi tọa đàm, các đơn vị cần triển khai đồng bộ các giải pháp như sau:
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, trước hết cần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 27-CT/TW về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố và quận quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn.
2. Hướng dẫn bổ sung nội dung quy định về việc cưới, việc tang và lễ hội vào quy ước cộng đồng phù hợp với phong tục tập quán của người dân; xây dựng các chương trình thông tin, cổ động trực quan… nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện nếp sống văn minh trong đời sống nhân dân.
3. Phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác này và vận động gia đình, nhân dân nơi cư trú cùng thực hiện. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, đảm bảo trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm. Kiên quyết xóa bỏ các tệ nạn mê tín dị đoan. Thực hiện nghiêm minh các quy định của pháp luật về vấn đề tảo hôn, bảo đảm việc cưới thực sự có ý nghĩa đối với mỗi gia đình, phù hợp với sự phát triển tiến bộ của xã hội. Đồng thời, nghiêm túc kiểm điểm, phê bình, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, người dân có biểu hiện thương mại, lãng phí thời gian và tiền bạc trong việc tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội và vi phạm các quy định về tiếng ồn tại khu dân cư.
4. Thực hiện kết hợp, đồng bộ nhiều biện pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm về tiếng ồn, đặc biệt phát huy vai trò, trách nhiệm của Chính quyền và Công an phường trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời và xử lý hiệu quả các vi phạm về tiếng ồn tại địa bàn quản lý. Tăng cường kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân trên địa bàn.
5. Thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm, phát huy những mặt làm được, điều chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện. Quan tâm ghi nhận, khen thưởng, góp phần nhân rộng những mô hình hay, gương người tốt việc tốt tại cơ sở.
Cùng ngày, Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an quận và Ủy ban nhân dân Phường 10 tổ chức ký kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và phòng, chống ô nhiễm tiếng ồn.
Ủy ban nhân dân Phường 10 tổ chức lễ ký kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và phòng, chống ô nhiễm tiếng ồn tại khu dân cư với 07 khu phố trên địa bàn; ra mắt Tổ công tác phản ứng nhanh thực hiện đẩy mạnh công tác phòng, chống ô nhiễm tiếng ồn của Ủy ban nhân dân phường nhằm thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới được hiệu quả.
* Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi toạ đàm

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart