Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa chính quyền phường với nhân dân thực hiện cuộc vận động người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước năm 2019
>
>
>
Hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa chính quyền phường với nhân dân thực hiện cuộc vận động người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước năm 2019

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart