Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Công bố quyết định Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với người hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn
>
>
>
Công bố quyết định Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với người hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

Công bố quyết định Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với người hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

Phê duyệt kèm theo Quyết định này  quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với người hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh đã được tái cấu trúc theo các phương án tại Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND Thành phố thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

5621qd_signed

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart