Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sơ Lao động, Thương binh và Xã hội
>
>
>
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sơ Lao động, Thương binh và Xã hội

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sơ Lao động, Thương binh và Xã hội

Ngày 13 tháng 3 năm 2024, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 759/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sơ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong đó:

Sửa đổi, bổ sung 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã:

  • Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật
  • Thủ tục cấp  đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật

Xem văn bản tại đây => dtqdsldbtxhsigneddtdmsldbtxh

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart