Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc
>
>
>
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc

Ngày 18/01/2024, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 230/QĐ-UBND về công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung  lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc như sau:

  1. Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
  2. Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bồ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Xem văn bản tại đây 230qd_signeddtdmbdtdt_signed

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart