Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
>
>
>
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 18/01/2024, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 237/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, trong đó có 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn như sau:

  1. Thủ tục Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
  2. Thủ tục Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Xem văn bản tại đây => 237qd_signeddanh_muc_kem_237qd

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart