Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tê nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sơ Lao động – Thương binh và Xã hội
>
>
>
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tê nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sơ Lao động – Thương binh và Xã hội

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tê nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sơ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 18/01/2024, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 229/QĐ-UBND về công bố danh mục 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội như sau:

  1. Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
  2. Hỗ trợ văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Xem văn bản tại đây 229qd_signeddanh_muc TNXH

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart