Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao
>
>
>
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao

Ngày 31/01/2024, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 384/QĐ-UBND về công bố danh mục 04 thủ tục hành chính bãi bỏ Lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao, trong đó bãi bỏ 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã như sau:

  1. Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm.
  2. Thủ tục xét tăng Giấy khen Gia đình văn hóa.

Xem văn bản tại đây => 384qd_signed

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart