Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Bình năm 2023
>
>
>
Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Bình năm 2023

Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Bình năm 2023

Ngày 29/01/2024, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBND về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Bình năm 2023.

Xem văn bản tại đây => 19QDKsigned

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart