Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kỳ Hệ thống hóa 2019-2023
>
>
>
Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kỳ Hệ thống hóa 2019-2023

Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kỳ Hệ thống hóa 2019-2023

Ngày 29/02/2024, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 633/QĐ-UBND về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kỳ Hệ thống hóa 2019-2023.

Xem văn bản tại đây => 633qd_signed phu_luc_3_signedphu_luc_4_signedphu_luc_5_signedphu_luc_2_signed

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart