Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi, hộ tịch
>
>
>
Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi, hộ tịch

Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi, hộ tịch

UBND TP đã ban hành Quyết định số 5962/QĐ-UBND công bố danh mục 9 thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi, hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp gồm 2 thủ tục hành chính mới, 4 thủ tục được sửa đổi, bổ sung, 2 thủ tục được thay thế, 1 thủ tục bị bãi bỏ (do được thay thế).

5962qd_signeddtdmstpncnht_signed

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart