Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Quyết định về bãi bỏ toàn bộ Chỉ thị số 31/2014/CT-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
>
>
>
Quyết định về bãi bỏ toàn bộ Chỉ thị số 31/2014/CT-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Quyết định về bãi bỏ toàn bộ Chỉ thị số 31/2014/CT-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Ngày 01/3/2024, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 645/QĐ-UBND về bãi bỏ toàn bộ Chỉ thị số 31/2014/CT-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Xem văn bản tại đây => 645QD_signed

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart