Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Quyết định Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử (đợt 6)
>
>
>
Quyết định Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử (đợt 6)

Quyết định Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử (đợt 6)

Ngày 25/01/2024, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 309/QĐ-UBND về Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử (đợt 6), trong đó phê duyệt 01 thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình:

Thủ tục Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường thuộc Lĩnh vực Môi trường.

Xem văn bản tại đây => QD309-kstt__dm_tthc_moi_truong_dien_tusigned dm_dvctt_dot_6__pl1dm_dvctt_dot_6__pl2

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart