Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Phường 10 năm 2024
>
>
Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Phường 10 năm 2024

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Phường 10 năm 2024

Ngày 22/02/2024, Ủy ban nhân dân Phường 10 ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Phường 10 năm 2024. Qua đó tập trung triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm như:

1. Tập trung xây dựng, triển khai đồng bộ, chi tiết và có hiệu quả các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn giai đoạn 2021 – 2030; Chương trình CCHC và giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC (PAR Index) của quận Tân Bình giai đoạn 2021 – 2025 đã ban hành.

2. Nhằm thực hiện có hiệu quả Triển khai hiệu quả Chủ đề năm 2024 của Thành phố Hồ Chí Minh “Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác CCHC, nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp và hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của phường năm 2024, trong đó đã nêu 08 đầu việc cần thực hiện: Công tác chỉ đạo, điều hành và truyền thông về CCHC, Công tác cải cách thể chế, Cải cách thủ tục hành chính, Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Cải cách chế độ công vụ, Cải cách tài chính công, Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, Khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức.

Xem văn bản tại đây =>  QD 35-Ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2024.signed

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart